Suomeksi  |  på svenska

Tillgänglighet

Det finns två parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning på gården till Laurentiussalen samt bredvid biblioteket vid Mongolagatan.

Platserna är markerade.

Allapubliklokaler i huset är tillgängliga med rullstol.

Laurentiussalenhar fem rullstolsplatser nära A-dörren i salen.

Laurentiussalen har en induktionsslinga för personer mednedsatt hörsel.

Toaletten förpersoner med funktionsnedsättning finns från huvudentrén betraktat i andraänden av entréhallen.