Suomeksi  |  på svenska

Laurentiussalen

Salen har 508platser och 5 platser för personer med funktionsnedsättning. Storleken avsalens scen är cirka 100 m2.

Rad 1(platserna 1-26) kan flyttas helt om det behövs.

Då har salen482 platser.

När du hyr Laurentiussalen kommer det attfinnas en AV-ansvarig och en vaktmästare på plats i salen.


Som en ny tjänst kan konserterna/föreställningarna även streamas och spelasin.

Vi har en AtemBlackmagic Television Studio samt två stycken 4K-robotkameror + kontroll.

För mer information kontakta Juha Alhonen 044 374 3434 eller juha.alhonen@lohja.fi